AUTOMATSKI OSIGURACI


Novi radovi u Maju - AUTOMATSKI OSIGURACI

PL7-B50/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=50A
RSD920,00
PL7-B6/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=6A
RSD480,00
PL7-B63/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=63A
RSD1082,00

PL6-B2/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 6kA(10kA), B-karakteristika, In=2A
RSD1950,00
PL6-B10/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 6kA(10kA), B-karakteristika, In=10A
RSD949,00
PL6-B16/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 6kA(10kA), B-karakteristika, In=16A
RSD949,00

PL6-B20/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 6kA(10kA), B-karakteristika, In=20A
RSD949,00
PL6-B25/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 6kA(10kA), B-karakteristika, In=25A
RSD949,00
PL6-B32/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 6kA(10kA), B-karakteristika, In=32A
RSD949,00