BEZHALOGENI KABLOVI
Proizvod Naziv- Cena
JH (st) H 2x2x0.6

JH (st) H 2x2x0.6

RSD41,33

Dodaj:

JH (st) H 3x2x0.6

JH (st) H 3x2x0.6

RSD55,04

Dodaj:

JH (st) H 3x2x0.8

JH (st) H 3x2x0.8

Bezhalogen instalacioni kabl PRIMENA: Za instalacioni vod ili uvod vise vodova u zgrade. Zamenjuje J-Y(St)Y ... Lg. Osnovna osobina kabla u uslovima...
RSD88,45

Dodaj:

LiHCH 3x2x0.5

LiHCH 3x2x0.5

Bezhalogen ekranizovan kabl za elektroniku. PRIMENA: Koriste se kao napojni i komandni vodovi za elektroakusticne i tonfrekventne sisteme. Namenjeni...
RSD126,00

Dodaj:

N2XH 2x1.5

N2XH 2x1.5

Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U...
RSD72,84

Dodaj:

N2XH 3x1.5

N2XH 3x1.5

Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U...
RSD90,23

Dodaj:

N2XH 3x2.5

N2XH 3x2.5

Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U...
RSD127,31

Dodaj:

N2XH 5x1.5

N2XH 5x1.5

Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U...
RSD132,25

Dodaj:

N2XH 5x2.5

N2XH 5x2.5

Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U...
RSD191,58

Dodaj:

N2XH 5x4

N2XH 5x4

Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U...
RSD301,23

Dodaj:Novi radovi u Maju - KABLOVI

N2XH 2x1.5
Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polaze u...
RSD72,84
N2XH 3x1.5
Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polaze u...
RSD90,23

N2XH 3x2.5
Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polaze u...
RSD127,31
N2XH 5x1.5
Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polaze u...
RSD132,25
N2XH 5x2.5
Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polaze u...
RSD191,58

N2XH 5x4
Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polaze u...
RSD301,23
N2XH 5x6
Bezhalogen kabl sa poboljsanim osobinama u slucaju pozara. PRIMENA: Za trajno polaganje u suvim i vlaznim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polaze u...
RSD434,61
LiHCH 3x2x0.5
Bezhalogen ekranizovan kabl za elektroniku. PRIMENA: Koriste se kao napojni i komandni vodovi za elektroakusticne i tonfrekventne sisteme. Namenjeni su za prenos impulsa i podataka u...
RSD126,00