AUTOMATSKI OSIGURACI


Novi radovi u Aprilu - AUTOMATSKI OSIGURACI

PL7-C63/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=63A
RSD1102,00
PL7-C6/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=6A
RSD1982,00
PL7-C20/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=20A
RSD1598,00

PL7-C25/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=25A
RSD480,00
PL7-C25/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=25A
RSD1598,00
PL7-C32/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=32A
RSD480,00

PL7-C32/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=32A
RSD1598,00
PL7-C4/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=4A
RSD810,00
PL7-C4/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=4A
RSD2273,00