AUTOMATSKI OSIGURACI


Novi radovi u Januaru - AUTOMATSKI OSIGURACI

PL7-B4/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=4A
RSD767,00
PL7-B32/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=32A
RSD1450,00
PL7-B25/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=25A
RSD1450,00

PL7-B20/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=20A
RSD1450,00
PL7-B16/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=16A
RSD1450,00
PL7-B10/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=10A
RSD1450,00

PL7-C10/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=10A
RSD480,00
PL7-C10/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=10A
RSD1598,00
PL7-C16/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=16A
RSD480,00