RAZVODNE TABLE

 Proizvod Naziv- Cena
BC-O-1/12-ECO

BC-O-1/12-ECO

Spratna tabla, jednoredna, 12 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD1138,00

Dodaj:

BC-O-1/18-ECO

BC-O-1/18-ECO

Spratna tabla, jednoredna, 18 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD1707,00

Dodaj:

BC-O-1/8-ECO

BC-O-1/8-ECO

Spratna tabla, jednoredna, 8 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD910,00

Dodaj:

BC-O-2/24-ECO

BC-O-2/24-ECO

Spratna tabla, dvoredna, 24 osiguracka mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD1934,00

Dodaj:

BC-O-2/36-ECO

BC-O-2/36-ECO

Spratna tabla, dvoredna, 36 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD3413,00

Dodaj:

BC-O-3/36-ECO

BC-O-3/36-ECO

Spratna tabla, troredna, 36 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD3641,00

Dodaj:

BC-U-1/12-ECO

BC-U-1/12-ECO

Spratna tabla, jednoredna, 12 osigurackih mesta, sa providnim vratima, ugradna
RSD1138,00

Dodaj:

BC-U-1/18-ECO

BC-U-1/18-ECO

Spratna tabla, jednoredna, 18 osigurackih mesta, sa providnim vratima, ugradna
RSD1707,00

Dodaj:

BC-U-1/8-ECO

BC-U-1/8-ECO

Spratna tabla, jednoredna, 8 osigurackih mesta, sa providnim vratima, ugradna
RSD910,00

Dodaj:

BC-U-2/24-ECO

BC-U-2/24-ECO

Spratna tabla, dvoredna, 24 osiguracka mesta, sa providnim vratima, udgradna
RSD1821,00

Dodaj:Novi radovi u Oktobru - SKLOPNA OPREMA

BC-O-1/18-ECO
Spratna tabla, jednoredna, 18 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD1707,00
BC-O-1/8-ECO
Spratna tabla, jednoredna, 8 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD910,00
BC-O-2/24-ECO
Spratna tabla, dvoredna, 24 osiguracka mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD1934,00

BC-O-2/36-ECO
Spratna tabla, dvoredna, 36 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD3413,00
BC-O-3/36-ECO
Spratna tabla, troredna, 36 osigurackih mesta, sa providnim vratima, nadgradna
RSD3641,00
BC-U-1/12-ECO
Spratna tabla, jednoredna, 12 osigurackih mesta, sa providnim vratima, ugradna
RSD1138,00

BC-U-1/8-ECO
Spratna tabla, jednoredna, 8 osigurackih mesta, sa providnim vratima, ugradna
RSD910,00
BC-U-1/18-ECO
Spratna tabla, jednoredna, 18 osigurackih mesta, sa providnim vratima, ugradna
RSD1707,00
BC-U-2/24-ECO
Spratna tabla, dvoredna, 24 osiguracka mesta, sa providnim vratima, udgradna
RSD1821,00