SKLOPNA OPREMA

SKLOPNA OPREMA
Novi radovi u Januaru - SKLOPNA OPREMA

DILM50(230V, 50/60Hz)
Tropolni motorni kontaktor, nazivne struje 50A (AC3), za motor snage 22kW, pobudni napon 230V, 50Hz
RSD9827,00
DILM115(230V, 50/60Hz)
Tropolni motorni kontaktor, nazivne struje 115A (AC3), za motor snage 55kW, pobudni napon 230V, 50Hz
RSD27436,00
DILM95(230V, 50/60Hz)
Tropolni motorni kontaktor, nazivne struje 95A (AC3), za motor snage 45kW, pobudni napon 230V, 50Hz
RSD21251,00

PL7-C10/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=10A
RSD480,00
PL7-C10/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=10A
RSD1598,00
PL7-C16/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=16A
RSD480,00

PL7-C16/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=16A
RSD1598,00
PL7-C20/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=20A
RSD480,00
PL7-C63/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), C-karakteristika, In=63A
RSD2920,00