SKLOPNA OPREMA

SKLOPNA OPREMA
Novi radovi u Aprilu - SKLOPNA OPREMA

PL7-B16/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=16A
RSD442,00
PL7-B20/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=20A
RSD442,00
PL7-B25/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=25A
RSD442,00

PL7-B32/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=32A
RSD442,00
PL7-B4/3
Automatski osigurac, 3-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=4A
RSD2433,00
PL7-B40/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=40A
RSD624,00

PL7-B50/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=50A
RSD920,00
PL7-B6/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=6A
RSD480,00
PL7-B63/1
Automatski osigurac, 1-polni, prekidna moc 10kA(15kA), B-karakteristika, In=63A
RSD1082,00